MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000755Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-24 22:562015-05-04 21:26
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000755: podwójny teksty naganiacza
DescriptionJak za drugim razem wziąłem "Oczyszczenie areny", to pojawiły mi się dwa teksty "Masz czas do północy", a jak skończyłem, to dostałem dwa teksty z kasą i doświadczeniem (kasę i doświadczenie też dostałem podwójnie)

(za pierwszym razem wszystko było w porządku)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-24 22:56 Eru New Issue
2015-05-04 21:26 Weq Status new => resolved
2015-05-04 21:26 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-04 21:26 Weq Resolution open => fixed
2015-05-04 21:26 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker