MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000751Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-24 01:162016-07-23 23:29
ReporterAntykwariat 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionno change required 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v75 
Summary0000751: Zadanie od mistrza skrytobójców
DescriptionDostałem od niego zadanie. Zabiłem skrytobójce caranela. Gdy przyszedłem napisał tylko że spoko i że masz nagrode. Ale żadnej nagrody od niego nie dostałem.
TagsNo tags attached.
Attached Files? file icon 12.bmp [^] (451,494 bytes) 2015-04-24 01:19

- Relationships

-  Notes
(0000820)
Antykwariat (reporter)
2015-04-24 01:26

I dalej mi się wyświetla na liście przygód.
(0000904)
Weq (administrator)
2016-07-23 23:29

Nagroda to 700zm, powinno się pojawić.
A przygoda widnieje dalej, bo to nie koniec zabawy.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-24 01:16 Antykwariat New Issue
2015-04-24 01:19 Antykwariat File Added: 12.bmp
2015-04-24 01:26 Antykwariat Note Added: 0000820
2016-07-23 23:29 Weq Note Added: 0000904
2016-07-23 23:29 Weq Status new => resolved
2016-07-23 23:29 Weq Fixed in Version => 1.3 v75
2016-07-23 23:29 Weq Resolution open => no change required
2016-07-23 23:29 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker