MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000750Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-23 23:242015-04-24 19:30
ReporterMrukus 
Assigned ToWeq 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v70 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000750: błędne kierunki na dziedzińcu
DescriptionBrak wyjść na wschód i zachód w lokacji "Dziedziniec", mimo że w opisie lokacji są opisane i da się w tych kierunkach przejść
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon a.png [^] (6,318 bytes) 2015-04-23 23:24

- Relationships

-  Notes
(0000819)
Mrukus (reporter)
2015-04-23 23:26

Przepraszam, że trzy takie same błędy ale wyskakiwał mi błąd i kazał powtórzyć operację

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-23 23:24 Mrukus New Issue
2015-04-23 23:24 Mrukus File Added: a.png
2015-04-23 23:26 Mrukus Note Added: 0000819
2015-04-24 19:30 Weq Status new => resolved
2015-04-24 19:30 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-04-24 19:30 Weq Resolution open => fixed
2015-04-24 19:30 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker