SYSTEM WARNING: 'date_default_timezone_get(): Invalid date.timezone value 'Europe/Europe', we selected the timezone 'UTC' for now.' in '/home/otchlan/domains/otchlan.pl/public_html/otchlan/mantis/core.php' line 274

0000745: reputacja a kapłan - MantisBT
MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000745Otchlan 1.3 betapublic2015-04-23 15:412015-05-17 22:53
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v70 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000745: reputacja a kapłan
DescriptionPo sprzeczce z kapitanem straży mam słabą reputację.
Nie przeszkadzało mi to w grze dopóki nie musiałem porozmawiać z kapłanem aby pozbyć się przeklętych przedmiotów.
Kapłan nie chce ze mną rozmawiać i każe mi spadać.
Nie zdziwiło by mnie to gdybym miał złą reputację lub niższą.
Zresztą kapłan powinien być bardziej wyrozumiały i wybaczać nawet największe występki.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000864)
Weq (administrator)
2015-05-17 22:53

Ok, kaplani już gadają, dodatkowo Lothar i Victoria.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-23 15:41 tangarr New Issue
2015-05-17 22:53 Weq Note Added: 0000864
2015-05-17 22:53 Weq Status new => resolved
2015-05-17 22:53 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-17 22:53 Weq Resolution open => fixed
2015-05-17 22:53 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker