MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000741Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-22 22:182015-05-17 23:28
ReporterAntykwariat 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000741: Strażnik nie odprowadza do świątyni
DescriptionStrażnik w wschodniej bramie nie odprowadza do świątyni, nie wiem jak z innymi. Ktoś musiał by sprawdzić ;)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000815)
Antykwariat (reporter)
2015-04-22 22:24

A nie przepraszam , oczywiście odprowadza. Ale gdy naciskam 2.przepraszam...
To rozmowa z nim się nie kończy. sam zakańczam naciskając 4. Potem gdy pisze "spo" to jest napisane że jestem w świątyni. Natomiast kiedy tego nie zrobię mogę ruszyć na "w" albo "e" pomimo że na "w" jest ściana . na "n" i na "s" nie moge się ruszyć .

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-22 22:18 Antykwariat New Issue
2015-04-22 22:24 Antykwariat Note Added: 0000815
2015-05-17 23:28 Weq Status new => resolved
2015-05-17 23:28 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-17 23:28 Weq Resolution open => fixed
2015-05-17 23:28 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker