MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000074Otchlan 1.3 betaPropozycja zmiany (wrzucac na forum)public2009-06-22 18:152010-07-16 23:30
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3a9 v23 
Target VersionFixed in Version1.3b6 v29 
Summary0000074: masz przy sobie xx z?ota
Descriptionczy nie da?oby si? do tego licznika do?o?y? kwoty która mamy w solidach (i pewnie w listach kredytowych)? zdecydowanie chcia?bym wiedzie? czy ju? mog? i?? na zakupy, czy jeszcze mam wp?aci? kas?
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000098)
Weq (administrator)
2009-06-22 18:51

Solidy sie nie licza w "dane" ale ogolnie dzialaja. Listy sie liczyly od poczatk, bez jaj :P
Poprawione.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2009-06-22 18:15 Eru New Issue
2009-06-22 18:51 Weq Note Added: 0000098
2009-06-22 18:51 Weq Status new => resolved
2009-06-22 18:51 Weq Resolution open => fixed
2009-06-22 18:51 Weq Assigned To => Weq
2010-07-16 23:29 Weq Fixed in Version => 1.3b6 v29
2010-07-16 23:30 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker