MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000073Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2009-06-22 16:232010-07-16 23:30
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3a9 v23 
Target VersionFixed in Version1.3b6 v29 
Summary0000073: quest z water chipem
Descriptiongo?ciu w kombinezonie zagada? do mnie w trybie questowym, na koncu nie pojawi?o si? ?adne zapytanie czy chc? wykona? quest, a sam quest pó?niej nie wy?wietla sie po wpisaniu polecenia 'quest'
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000085)
Weq (administrator)
2009-06-22 16:39

Owszem nie pyta. Natomiast fakt, ze quest sie powinien uaktywnic... bug.
(0000097)
tangarr (reporter)
2009-06-22 18:51

tak z ciekawosci: gdzie mozna dostac tego questa ?

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2009-06-22 16:23 Eru New Issue
2009-06-22 16:39 Weq Note Added: 0000085
2009-06-22 16:39 Weq Status new => resolved
2009-06-22 16:39 Weq Resolution open => fixed
2009-06-22 16:39 Weq Assigned To => Weq
2009-06-22 18:51 tangarr Note Added: 0000097
2010-07-16 23:29 Weq Fixed in Version => 1.3b6 v29
2010-07-16 23:30 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker