MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000729Otchlan 1.3 betaZmianapublic2015-04-19 21:132015-04-19 23:12
ReporterMateusz 
Assigned ToWeq 
PrioritylowSeveritytrivialReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindows 8OS Version64 bit
Product Version1.3 v70 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000729: Nieaktualna odpowiedź barmana w "Pod Klonem"
DescriptionPo zapytaniu barmana w lokalu "Pod Klonem" o Lothara, ten odpowiada, że mag zniknął. Zakładam, że to pozostałość po drugiej (opcjonalnej) części tutorialu z poprzednich wersji.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-19 21:13 Mateusz New Issue
2015-04-19 23:12 Weq Status new => resolved
2015-04-19 23:12 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-04-19 23:12 Weq Resolution open => fixed
2015-04-19 23:12 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker