MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000722Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-18 21:442015-04-19 19:45
ReporterAntykwariat 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v69 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000722: Możliwość rzuczenia sztyletem powyżej poziomu
DescriptionMam 9 lvl skrytobójca. w sklepie kupiłem srebrny sztylet bo zwykłego nie mogę kupić.
poszedłem na arenę . w ręce miałem sztylet a w ek srebrny sztylet. podczas walki rzuciłem sztylet i automatycznie pomimo że mam 9 lvl dobyłem srebrny sztylet.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-18 21:44 Antykwariat New Issue
2015-04-19 19:45 Weq Status new => resolved
2015-04-19 19:45 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-04-19 19:45 Weq Resolution open => fixed
2015-04-19 19:45 Weq Assigned To => Weq
2015-04-19 19:45 Weq Summary srebrny sztylet => Mo?liwo?? rzuczenia sztyletem powy?ej poziomu


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker