MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000721Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-04-18 20:572015-04-19 19:02
Reporterduoxen 
Assigned ToWeq 
PrioritylowSeveritytextReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformLaptopOSwindows OS Version7 ultimate
Product Version1.3 v69 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000721: literówka strażnika na wschód od świątyni
DescriptionUprzednio ustawienie /cp2 (jedyne ustawienie działające u mnie)
wszystko wyświetla się poprawnie poza tym słowem zaznaczonym w obrazku
zapytany o to co się dzieje w mieście (opcja 1)) słowo "kłopotów" jest złe sformatowane
Steps To ReproducePoprawić słowo, typ kodowania polskich znaków
Additional Informationto jest początek gry po wyjściu ze świątyni (po wcześniejszym powrocie przy pomocy mikstury z gildii nekromantów (zaczynałem jako elf nekromanta)
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon literowka.jpg [^] (230,678 bytes) 2015-04-18 20:57

- Relationships

-  Notes
(0000797)
duoxen (reporter)
2015-04-18 20:58

Miasto Mantar

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-18 20:57 duoxen New Issue
2015-04-18 20:57 duoxen File Added: literowka.jpg
2015-04-18 20:58 duoxen Note Added: 0000797
2015-04-19 19:02 Weq Status new => resolved
2015-04-19 19:02 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-04-19 19:02 Weq Resolution open => fixed
2015-04-19 19:02 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker