MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000720Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-18 19:122015-04-19 19:05
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v69 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000720: świdrowiec w w mantarze
DescriptionSpacerując po mieście natknąłem się na MOBa z kopalni

Additional InformationWarzywniak = (274,356,13) w miasto.are
Wyjścia: east
Stoisz w niewielkim sklepiku z warzywami i owocami. Piętrzą się tu stosy
skrzyń z różną zieleniną, są tu owoce także zamorskie z krain skąd jeszcze
nikt nie wrócił, inna sprawa, że w takim razie skąd się tu wzięły? Wszystkie
wyglądają niezwykle soczyście i apetycznie.
  Świdrowiec przerzyna się przez skałę.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-18 19:12 tangarr New Issue
2015-04-19 19:05 Weq Status new => resolved
2015-04-19 19:05 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-04-19 19:05 Weq Resolution open => fixed
2015-04-19 19:05 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker