MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000716Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-18 11:442015-04-18 15:20
ReporterSwistak170 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilitysometimes
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v69 
Target VersionFixed in Version1.3 v70 
Summary0000716: Zadania z biura tajemnic polegające na dostarczaniu przesyłek
DescriptionNiektóre z zadań na polegających dostarczanie przesyłek są niemożliwe do wykonania. Znając najszybszą drogę z biura tajemnic do punktu docelowego i z powrotem nie udaje mi się dostarczyć przesyłki w wyznaczonym czasie.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000794)
Weq (administrator)
2015-04-18 15:20

Zwiększony czas o 8h.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-18 11:44 Swistak170 New Issue
2015-04-18 15:20 Weq Note Added: 0000794
2015-04-18 15:20 Weq Status new => resolved
2015-04-18 15:20 Weq Fixed in Version => 1.3 v70
2015-04-18 15:20 Weq Resolution open => fixed
2015-04-18 15:20 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker