MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000714Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-18 00:352015-04-18 14:35
Reporterafald 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
Platformx64OSWindowsOS Version7
Product Version1.3 v69 
Target VersionFixed in Version1.3 v70 
Summary0000714: Mag daje pieniadze w nieskonczonosc
DescriptionPo wykonaniu zadania z roznoszeniem listow gdy zagaduje Maga Lothara, moge wybrac opcje rozmowy 3) "Dostarczylem koperty zgodnie z poleceniem." i Mag za kazdym razem daje mi 20 zlotych monet. W latwy sposob mozna zostac milionerem :)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-18 00:35 afald New Issue
2015-04-18 14:35 Weq Status new => resolved
2015-04-18 14:35 Weq Fixed in Version => 1.3 v70
2015-04-18 14:35 Weq Resolution open => fixed
2015-04-18 14:35 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker