MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000070Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2009-06-22 16:112010-07-16 23:30
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3a9 v23 
Target VersionFixed in Version1.3b6 v29 
Summary0000070: karczma w wiosce
Description(302,364,13)

karczmarz jest niewidoczny chocia? mo?na do niego zagada?
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000086)
Weq (administrator)
2009-06-22 16:42

A jezeli stworzysz nowa postac to czy przypadkiem sie nie pojawi?

Wynika to z braku konwersji sejwow ;-)
(0000091)
Weq (administrator)
2009-06-22 17:39

Okej, fakt jest blad - nie pojawi sie nawet z nowa postacia...

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2009-06-22 16:11 Eru New Issue
2009-06-22 16:42 Weq Note Added: 0000086
2009-06-22 17:39 Weq Note Added: 0000091
2009-06-22 17:57 Weq Status new => resolved
2009-06-22 17:57 Weq Resolution open => fixed
2009-06-22 17:57 Weq Assigned To => Weq
2010-07-16 23:29 Weq Fixed in Version => 1.3b6 v29
2010-07-16 23:30 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker