MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000699Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-14 10:562015-04-19 20:19
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v68 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000699: Tutorial: po "spojrz tabliczka" turtorial zamiera
Description.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000787)
the_r (reporter)
2015-04-14 13:56

No coś nie gra rzeczywiście. Lothar wraca na plac główny i ścieżka tutoriala się przerywa, nie można kontynuować
(0000788)
Eru (reporter)
2015-04-14 20:34

nie nazwałbym tego 'drobnym', skoro nowy gracz po tym nie wie co ze soba zrobic :P

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-14 10:56 Goniec New Issue
2015-04-14 13:56 the_r Note Added: 0000787
2015-04-14 20:34 Eru Note Added: 0000788
2015-04-19 20:19 Weq Status new => resolved
2015-04-19 20:19 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-04-19 20:19 Weq Resolution open => fixed
2015-04-19 20:19 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker