MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000069Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2009-06-22 15:452010-07-16 23:30
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3a9 v22 
Target VersionFixed in Version1.3b6 v29 
Summary0000069: znikaj?ce przedmioty z mieszkania
Descriptionwykonuj?c quest z kamiennym sercem, dostajemy klucz do mieszkania na Bocznej - zostawi?em tam par? rzeczy, po jakim? czasie okaza?o si? ?e ich tam nie ma

a przecie? chyba istot? posiadania mieszkania jest fakt, i? przedmioty nie znikaja stamtad

(chyba ze to nie blad i do konca questu z kamiennym sercem nie-znikanie nie dziala)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000083)
Weq (administrator)
2009-06-22 16:30

To mieszkanie nie liczy sie jako "mieszkanie" - dlatego zreszta klucz nie kosztuje pol banki ;-)
(0000088)
Eru (reporter)
2009-06-22 16:51

kiedys sie chyba liczylo ;) no, ale trudno

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2009-06-22 15:45 Eru New Issue
2009-06-22 16:30 Weq Note Added: 0000083
2009-06-22 16:51 Eru Note Added: 0000088
2009-06-22 16:58 Weq Status new => resolved
2009-06-22 16:58 Weq Resolution open => fixed
2009-06-22 16:58 Weq Assigned To => Weq
2010-07-16 23:29 Weq Fixed in Version => 1.3b6 v29
2010-07-16 23:30 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker