MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000682Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-10-11 14:522014-10-11 22:37
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v57 
Target VersionFixed in Version1.3 v58 
Summary0000682: Rozmowa z Kapłanem o córce Seranisa
DescriptionBłąd na etapie rozmowy z kapłanem, gdy mówi on o córce Seranisa. Kiedy wybieram:
2) "W takim razie zobacze co zdzialam w twierdzy."
Kapłan mi nie odpowiada, a chyba powinien?
Kiedy wybiorę, że wracam do Dominion, kapłan odpowiada.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-10-11 14:52 Goniec New Issue
2014-10-11 22:37 Weq Status new => resolved
2014-10-11 22:37 Weq Fixed in Version => 1.3 v58
2014-10-11 22:37 Weq Resolution open => fixed
2014-10-11 22:37 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker