MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000662Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-08-27 21:032014-08-27 22:49
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v52 
Target VersionFixed in Version1.3 v54 
Summary0000662: Informacja z DS - błąd w rozmowie z jubilerem
Description1) "Dawaj wszystko co masz bo cie zabije."
2) "Dzien dobry, piekne ma tu pan klejnoty."
3) "Pewnie ten pierscionek jest sztuczny, a nie zloty, zgadza sie?"
4) "Witaj; nie znam za dobrze tego miasta - mozesz mi nieco o nim powiedziec?"
An unhandled exception occurred at $004497FC :
EAccessViolation : Access violation
$004497FC
$0042D25E
$0043E325
$0041C58A
$0043A740
$004027FC
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-08-27 21:03 Goniec New Issue
2014-08-27 22:49 Weq Summary Informacja z DS - b??d w rmoziwe z jubilerm => Informacja z DS - b??d w rozmowie z jubilerem
2014-08-27 22:49 Weq Status new => resolved
2014-08-27 22:49 Weq Fixed in Version => 1.3 v54
2014-08-27 22:49 Weq Resolution open => fixed
2014-08-27 22:49 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker