MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000626Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2014-04-29 14:372014-04-30 21:48
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v47 
Target VersionFixed in Version1.3 v48 
Summary0000626: identyfiakacja
DescriptionOd początku gry mogę identyfikować przedmioty komendą "id". Myślałem że jest to celowe ułatwienie dla graczy, jednak na 28 poziomie dostałem czar identyfikacja.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-29 14:37 tangarr New Issue
2014-04-30 21:48 Weq Status new => resolved
2014-04-30 21:48 Weq Fixed in Version => 1.3 v48
2014-04-30 21:48 Weq Resolution open => fixed
2014-04-30 21:48 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker