MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000625Otchlan 1.3 betaNieznanapublic2014-04-29 13:262014-04-30 21:56
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v47 
Target VersionFixed in Version1.3 v48 
Summary0000625: Lista zadań - Piwniczny problem
DescriptionZadanie Piwniczny problem występuje dwa razy na liście przygód

<358hp 306m 40mv 3206exp>przyg
Oto przygody, w ktorych obecnie uczestniczysz:
Przeznaczenie
Stara kopalnia
Naprawa latarni
Bractwo Justyny
Drobna przysluga
Piwniczny problem
Piwniczny problem
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000769)
Weq (administrator)
2014-04-30 21:48

Skąd wziąłeś to zadanie?
(0000770)
Weq (administrator)
2014-04-30 21:56

Czy może "wziąłeś" go dwa razy? w sensie dwa razy przeszedłeś przez dialog "biorę to"?

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-29 13:26 tangarr New Issue
2014-04-30 21:48 Weq Note Added: 0000769
2014-04-30 21:56 Weq Note Added: 0000770
2014-04-30 21:56 Weq Status new => resolved
2014-04-30 21:56 Weq Fixed in Version => 1.3 v48
2014-04-30 21:56 Weq Resolution open => fixed
2014-04-30 21:56 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker