MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000624Otchlan 1.3 betaNieznanapublic2014-04-29 13:102014-04-30 22:12
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v48 
Summary0000624: szalony alchemik - pusta lista
DescriptionNie jestem do końca pewien czy to błąd.

szalony alchemik w lokacji [Zamieszkana komora = (279,198,12) w podzskul.are]
ma pustą listę - nic nie sprzedaje
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000771)
Weq (administrator)
2014-04-30 22:12

Zasadniczo nie zawsze ma coś na stanie, można się "przyczaić" i co parę dni sprawdzać. Ale zwiększyłem startową ilość mikstur.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-29 13:10 tangarr New Issue
2014-04-30 22:12 Weq Note Added: 0000771
2014-04-30 22:12 Weq Status new => resolved
2014-04-30 22:12 Weq Fixed in Version => 1.3 v48
2014-04-30 22:12 Weq Resolution open => fixed
2014-04-30 22:12 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker