MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000619Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-04-29 11:312014-04-30 22:09
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v47 
Target VersionFixed in Version1.3 v48 
Summary0000619: księgarz - skuldust - nieskonczona rozmowa
DescriptionKsiegarnia = (271,194,13) w skulcity.are

rozmowy z księgarzem nie można zakończyć

<283hp 436m 87mv 4156exp>zag ksi
1) "Malo ksiazek masz czlowieku w ofercie...?"
2) "Niestety musze juz isc."
2
"Niestety musze juz isc."
"Do zobaczenia!"
1) "Malo ksiazek masz czlowieku w ofercie...?"
2) "Niestety musze juz isc."
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-29 11:31 tangarr New Issue
2014-04-30 22:09 Weq Status new => resolved
2014-04-30 22:09 Weq Fixed in Version => 1.3 v48
2014-04-30 22:09 Weq Resolution open => fixed
2014-04-30 22:09 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker