MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000616Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-04-28 12:582014-04-28 19:54
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v45 
Target VersionFixed in Version1.3 v47 
Summary0000616: błędne wyjścia
DescriptionTrakt = (352,308,13) w lasmd.are
Wyjscia: north south
Stoisz nad brzegiem olbrzymiego jeziora, ktore trakt zmuszony byl obejsc
po stronie polnocnej, gdyz widzisz, ze za jeziorem nadal podaza na wschod.
Na jeziorze widzisz wyspe, do ktorej nie ma chyba zadnego dojscia ladem.
Slonce jest coraz nizej.

<64hp 386m 98mv 1344exp>s
Tam niestety nie pojdziesz.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-28 12:58 tangarr New Issue
2014-04-28 19:54 Weq Status new => resolved
2014-04-28 19:54 Weq Resolution open => fixed
2014-04-28 19:54 Weq Assigned To => Weq
2014-04-28 19:54 Weq Fixed in Version => 1.3 v47


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker