MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000613Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-04-28 12:112014-04-28 22:46
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v47 
Summary0000613: rozmowy w Dominion
DescriptionPróba rozmowy z większością mobów w Dominion kończy się wyświetleniem pustej linijki (dotyczy również strażników)
Próba rozmowy z bibliofilem (Biblioteka = (407,278,13) w dominion.are) kończy się wyłączeniem gry.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-28 12:11 tangarr New Issue
2014-04-28 22:46 Weq Status new => resolved
2014-04-28 22:46 Weq Fixed in Version => 1.3 v47
2014-04-28 22:46 Weq Resolution open => fixed
2014-04-28 22:46 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker