MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000610Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2014-04-27 21:142014-04-28 00:17
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityunable to reproduce
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v45 
Target VersionFixed in Version1.3 v46 
Summary0000610: szczupak pływający w powietrzu
DescriptionPolując na nieumarłych w podziemiach krypty pod cmentarzem natknąłem się na olbrzymiego szczupaka.

Kamienny korytarz
Wyjscia: east west
Stoisz w kamiennym korytarzy biegnacym z poludnia na poludnie. Sciany,
zbudowane z niezbyt rowno ciosanego kamienia sa lekko wilgotne. W pyle
pokrywajacym podloge widac odciski stop - najwyrazniej ktos tedy chodzil.
  Olbrzymi szczupak plynie z ku tobie z rozdziawiona paszcza.

Niedaleko jest podwodne przejście z którego wypłynął
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-27 21:14 tangarr New Issue
2014-04-28 00:17 Weq Status new => resolved
2014-04-28 00:17 Weq Fixed in Version => 1.3 v46
2014-04-28 00:17 Weq Resolution open => fixed
2014-04-28 00:17 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker