MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000609Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-04-27 20:472014-04-28 00:15
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v45 
Target VersionFixed in Version1.3 v46 
Summary0000609: antykwariat - mantar
DescriptionAntykwariat nie jest sklepem.
Z tego co pamiętam można było tam sprzedawać artefakty (np harfę driady)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000764)
Weq (administrator)
2014-04-27 21:59

- "Temat" - w miarę treściwie, i konkretnie: np "W (100,200,300) mob ma urwany opis" jest OK, nie jest OK "blad w (100,200,300)"
;)

W sensie "lista" nie działa, czy nie ma na tej liście nic, czy nie działa "kup" czy nie moba... ?
(0000765)
Weq (administrator)
2014-04-28 00:15

Jak rozumiem, polecenie lista nie działało - jeśli tak to naprawione.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-27 20:47 tangarr New Issue
2014-04-27 21:59 Weq Note Added: 0000764
2014-04-28 00:15 Weq Note Added: 0000765
2014-04-28 00:15 Weq Status new => resolved
2014-04-28 00:15 Weq Fixed in Version => 1.3 v46
2014-04-28 00:15 Weq Resolution open => fixed
2014-04-28 00:15 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker