MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000607Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-04-27 20:092014-04-28 01:57
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v45 
Target VersionFixed in Version1.3 v46 
Summary0000607: arena - zadanie naganiacza
DescriptionNie mogę wystartować questa na arenie.
Na początku naganiacz powiedział coś w stylu arena nie jest pełna krwiożerczych bestii, poczekałem kilka dni i teraz mówi "Musimy poczekac, az arena sie zapelni, badz w okolicy i sie zglos do mnie."
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-27 20:09 tangarr New Issue
2014-04-28 01:56 Weq Status new => resolved
2014-04-28 01:56 Weq Resolution open => fixed
2014-04-28 01:56 Weq Assigned To => Weq
2014-04-28 01:57 Weq Fixed in Version => 1.3 v46


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker