MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000606Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-04-27 11:512014-04-27 12:12
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v43 
Target VersionFixed in Version1.3 v45 
Summary0000606: Gnomia misja - brak rozmowy
DescriptionBłąd dotyczy wersji v44
W czasie wykonywania zadania "Gnomia misja" nie mogę powiedzieć szefowi wioski o niecnym zadaniu do którego zostałem wynajęty.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-27 11:51 tangarr New Issue
2014-04-27 12:12 Weq Status new => resolved
2014-04-27 12:12 Weq Fixed in Version => 1.3 v45
2014-04-27 12:12 Weq Resolution open => fixed
2014-04-27 12:12 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker