MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000605Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2014-04-27 11:242014-04-27 12:08
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PriorityhighSeveritymajorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v43 
Target VersionFixed in Version1.3 v45 
Summary0000605: Kamienne Sere - Zabicie Syfiana
DescriptionBłąd dotyczy wersji v44.
Po zabiciu Syfiana w każdej "turze" pojawia się napis "Wyciągasz kamienne serce zza pazuchy martwego orka", w ekwipunku pojawiają się dodatkowe 4 kamienne serca.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-04-27 11:24 tangarr New Issue
2014-04-27 12:08 Weq Status new => resolved
2014-04-27 12:08 Weq Fixed in Version => 1.3 v45
2014-04-27 12:08 Weq Resolution open => fixed
2014-04-27 12:08 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker