MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000589Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2014-01-20 21:062014-01-21 20:22
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v35 
Target VersionFixed in Version1.3 v37 
Summary0000589: EAccess violation w ogrodzie
Description"Polanka
Wyjscia: east west north south
Znajdujesz sie na polance, gdzie zageszczenie roslinnosci
jest znacznie nizsze niz w innej czesci ogrodu. Polanka
jest duza, trawiasta, a ponad nia widzisz mostki linowe.
Dwie drogi prowadza w glab ogrodu, na polnoc i wschod.
An unhandled exception occurred at $0041586F :
EAccessViolation : Access violation
$0041586F
$0042BD88
$0041077D
$0040237F"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-01-20 21:06 Goniec New Issue
2014-01-21 20:22 Weq Status new => resolved
2014-01-21 20:22 Weq Fixed in Version => 1.3 v37
2014-01-21 20:22 Weq Resolution open => fixed
2014-01-21 20:22 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker