MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000582Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2014-01-12 14:102014-01-12 17:15
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v35 
Summary0000582: Błąd na bagnach, nimfa, lira
DescriptionPo zabiciu Nimfy w Hexenlore wyskakuje coś takiego:
"WyciĄgasz ze zwłok złota lira.
Blad - zadanie nieistniejacego przedmiotu: 0
Blad - zadanie nieistniejacego przedmiotu: 0
WyciĄgasz ze zwłok amion.przyszło. 4Cudowna złota lira
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2014-01-12 14:10 Goniec New Issue
2014-01-12 17:15 Weq Status new => resolved
2014-01-12 17:15 Weq Fixed in Version => 1.3 v35
2014-01-12 17:15 Weq Resolution open => fixed
2014-01-12 17:15 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker