MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000573Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2013-02-24 22:552013-02-28 21:50
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS VersionXP
Product Version1.3 v34 
Target VersionFixed in Version1.3 v35 
Summary0000573: mapa u burmistrza
Descriptionw rozmowie z burmistrzem - pytanie o mapę mantaru: nie wisi w jego domu, tylko w gabinecie, i to w tym, w którym toczy się rozmowa
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2013-02-24 22:55 Eru New Issue
2013-02-28 21:50 Weq Status new => resolved
2013-02-28 21:50 Weq Fixed in Version => 1.3 v35
2013-02-28 21:50 Weq Resolution open => fixed
2013-02-28 21:50 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker