MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000572Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2013-02-24 22:442013-02-28 22:32
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS VersionXP
Product Version1.3 v34 
Target VersionFixed in Version1.3 v35 
Summary0000572: przy zejściu do kanałów
Descriptionw północno zachodnim kącie Mantaru, tam gdzie jest zejście do kanałów przez studzienką ściekową, w nocy jest ciemno, jak się stamtąd wyjdzie na zachód to się rozjaśnia, a jak na południe, to nie (i dalej jest ciemno w następnych lokacjach)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2013-02-24 22:44 Eru New Issue
2013-02-28 22:32 Weq Status new => resolved
2013-02-28 22:32 Weq Fixed in Version => 1.3 v35
2013-02-28 22:32 Weq Resolution open => fixed
2013-02-28 22:32 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker