MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000565Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2013-02-17 22:082014-10-03 23:14
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS VersionXP
Product Version1.3 v34 
Target VersionFixed in Version1.3 v55 
Summary0000565: ciosy niezadające obrażeń na żółto - ponownie
Descriptionmimo tego że poprawiałeś podobny błąd, to nadal w tekście
"Twoje wbicie nie rani dzika"
'nie rani' jest na żółto
za każdym razem kiedy pojawia się ten tekst, to 'nie rani' jest na żółto, a cios prawie na pewno nie zadaje obrażeń
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2013-02-17 22:08 Eru New Issue
2014-10-03 23:14 Weq Status new => resolved
2014-10-03 23:14 Weq Fixed in Version => 1.3 v55
2014-10-03 23:14 Weq Resolution open => fixed
2014-10-03 23:14 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker