MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000556Otchlan 1.3 beta[All Projects] Generalpublic2013-01-03 14:192013-01-05 22:59
Reporterbosky_skrzat 
Assigned ToWeq 
PriorityhighSeveritytweakReproducibilitysometimes
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.4_beta_01_v33 
Target VersionFixed in Version1.3 v34 
Summary0000556: Kolejne problemy z ozywiencami
Descriptionwszystko bylo w miare w porzadku, az w koncu moi ozywiency znowu zaczeli sie buntowac. Kiedy zaczynam atakowac kogokolwiek w skulldust, ozywiency staja po stronie atakowanych postaci i nawalaja mnie,.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2013-01-03 14:19 bosky_skrzat New Issue
2013-01-03 22:39 Weq Project Otchlan 1.4 beta => Otchlan 1.3 beta
2013-01-05 16:42 Weq Status new => resolved
2013-01-05 16:42 Weq Fixed in Version => 1.3 v34
2013-01-05 16:42 Weq Resolution open => fixed
2013-01-05 16:42 Weq Assigned To => Weq
2013-01-05 22:59 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker