MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000547Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2012-11-15 07:302013-01-05 22:59
ReporterNithael91 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v34 
Summary0000547: Źle przełączane ciemności na ulicach w Mantarze
DescriptionPo zapadnięciu zmroku cały plac główny zapada w całkowite ciemności. Jest to co najmniej dziwne, bo ulice go otaczające są zaciemnione tylko.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000718)
Nithael91 (reporter)
2012-11-15 20:35

Ju? nie aktualne :)

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2012-11-15 07:30 Nithael91 New Issue
2012-11-15 20:35 Nithael91 Note Added: 0000718
2013-01-05 20:50 Weq Summary Ciemno?ci na ulicach => ?le prze??czane ciemno?ci na ulicach w Mantarze
2013-01-05 20:50 Weq Description Updated View Revisions
2013-01-05 20:50 Weq Status new => resolved
2013-01-05 20:50 Weq Resolution open => fixed
2013-01-05 20:50 Weq Assigned To => Weq
2013-01-05 20:51 Weq Fixed in Version => 1.3 v34
2013-01-05 22:59 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker