MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000537Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2011-09-03 22:032013-01-05 23:02
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3b8 v31 
Target VersionFixed in Version1.3 v34 
Summary0000537: Nie można zakończyć rozmowy ze strażnikiem przy północnej bramie Dominion.
DescriptionSą do wyboru dwie kwestie do wypowiedzenia "Jak przejść przez bramę?" i "żegnaj".
Jak się pożegnam i strażnik mi odpowie, te kwestie nie znikają i trzeba zamykać grę na siłę.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2011-09-03 22:03 Goniec New Issue
2013-01-05 22:05 Weq Status new => resolved
2013-01-05 22:05 Weq Fixed in Version => 1.3 v34
2013-01-05 22:05 Weq Resolution open => fixed
2013-01-05 22:05 Weq Assigned To => Weq
2013-01-05 22:59 Weq Status resolved => closed
2013-01-05 23:02 Weq Summary Nie mo?na zako?czy? rozmowy ze stra?nikiem przy pó?nocnej bramie Dominion. => Nie mo?na zako?czy? rozmowy ze stra?nikiem przy pó?nocnej bramie Dominion.
2013-01-05 23:02 Weq Description Updated View Revisions


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker