MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000535Otchlan 1.3 betaNieznanapublic2011-03-28 22:342013-01-03 22:17
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3b7 v30 
Target VersionFixed in Version1.4_beta_01_v33 
Summary0000535: Odmiana nazw mobow
Description1. Wódz Orków (tych od traktu):
"Jeste? du?o bardziej do?wiadczony w porównaniu z wodzu orków".
Taka sama odmiana jest te? przy walce.

2. Rybak w Dolnym Skulldust:
"Jeste? du?o bardziej do?wiadczony w porównaniu z rybakowi".

3. Walka z w?amywaczami u Jubilera:
"Zaczynasz walk? z w?amywaczu".
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2011-03-28 22:34 Goniec New Issue
2011-03-28 22:54 Weq Status new => resolved
2011-03-28 22:54 Weq Resolution open => fixed
2011-03-28 22:54 Weq Assigned To => Weq
2011-03-28 22:55 Weq Fixed in Version => 1.3b8 v31
2013-01-03 22:17 Weq Fixed in Version 1.3b8 v31 => 1.4_beta_01_v33
2013-01-03 22:17 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker