MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000503Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2010-10-02 22:002013-01-03 22:19
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3b6 v29 
Target VersionFixed in Version1.4_beta_01_v33 
Summary0000503: trzy corki krola
Descriptionprzedostatnia wypowiedz herolda wynajmuj?cego mnie do trzech córek król: brakuje slowka "zamieszani" w odniesieniu do kupcow
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2010-10-02 22:00 Eru New Issue
2010-10-03 22:32 Weq Status new => resolved
2010-10-03 22:32 Weq Resolution open => fixed
2010-10-03 22:32 Weq Assigned To => Weq
2013-01-03 22:19 Weq Fixed in Version => 1.4_beta_01_v33
2013-01-03 22:19 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker