MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001043Otchlan 1.3 betaPropozycja zmiany (wrzucac na forum)public2017-05-18 20:202017-05-18 20:20
Reporteramatayamada 
Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusnewResolutionopen 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSLinuxOS Version-
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0001043: Automatyczne ustawianie CP w zależności od systemu
DescriptionTak jak poruszone w wątku http://otchlan.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1512 [^] , warto żeby wersja kompilowana pod linuksa miało ustawione UTF-8 jako domyślną stronę kodową, w odróżnieniu od Windowsowego CP-1250.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-05-18 20:20 amatayamada New Issue


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker