MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001041Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2017-05-18 19:502017-09-01 22:44
Reporterbeluosus 
Assigned Toadmin 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityalways
StatusacknowledgedResolutionopen 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v76 
Target VersionFixed in Version 
Summary0001041: otchlan_starter.exe
Descriptionotchlan_starter.exe wymaga do działania .NET, który nie jest integralną częścią WinXP.

---------------------------
otchlan_starter.exe - Application Error
---------------------------
The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.
---------------------------
OK
---------------------------
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000980)
admin (administrator)
2017-09-01 22:44

Wydaje mi się, że jeśli jest za niski .NET to jest o tym informacja przy odpalaniu apki, a nie wywala się tak po prostu - jesteś pewien że to problem z wersją .NET ?

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-05-18 19:50 beluosus New Issue
2017-09-01 22:44 admin Note Added: 0000980
2017-09-01 22:44 admin Assigned To => admin
2017-09-01 22:44 admin Status new => acknowledged


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker