MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001039Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2017-05-15 17:012017-09-02 17:41
Reporteramatayamada 
Assigned Toadmin 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v77 
Summary0001039: Pełzacz bagienny się nie odmienia
DescriptionNie wiem czy to celowe, ograniczenie silnika, ale tak wygląda walka z pełzaczem bagiennym:

Wpadasz w szał!!!!
Udaje Ci się uniknąć ciosu pełzacza bagienny.
Udaje Ci się uniknąć ciosu pełzacza bagienny.
Twoje cięcie nacina pełzacza bagienny.

Zabiłeś pełzacza bagienny !!!


Jak widać, słowo "bagienny" się nie odmienia.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000982)
admin (administrator)
2017-09-02 17:41

Dzięki - poprawione.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-05-15 17:01 amatayamada New Issue
2017-09-02 17:41 admin Note Added: 0000982
2017-09-02 17:41 admin Status new => resolved
2017-09-02 17:41 admin Fixed in Version => 1.3 v77
2017-09-02 17:41 admin Resolution open => fixed
2017-09-02 17:41 admin Assigned To => admin


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker