MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001039Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2017-05-15 17:012017-05-15 17:01
Reporteramatayamada 
Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusnewResolutionopen 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0001039: Pełzacz bagienny się nie odmienia
DescriptionNie wiem czy to celowe, ograniczenie silnika, ale tak wygląda walka z pełzaczem bagiennym:

Wpadasz w szał!!!!
Udaje Ci się uniknąć ciosu pełzacza bagienny.
Udaje Ci się uniknąć ciosu pełzacza bagienny.
Twoje cięcie nacina pełzacza bagienny.

Zabiłeś pełzacza bagienny !!!


Jak widać, słowo "bagienny" się nie odmienia.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-05-15 17:01 amatayamada New Issue


Copyright © 2000 - 2017 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker