MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001038Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2017-05-15 16:562017-09-02 18:07
Reporteramatayamada 
Assigned Toadmin 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSLinuxOS Version-
Product Version1.3 v76 
Target VersionFixed in Version1.3 v77 
Summary0001038: Błąd w lokacji na bagnach
DescriptionPrzy zwiedzaniu bagien i spaniu na nich ( w lokacji 8n;4e od chatki wiedźmy) podczas snu pojawił się następujący komunikat:

(SPW) brak wyjść w lokacji w bagnams.are
Sprawdzana lokacja: (305,254,13)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000983)
admin (administrator)
2017-09-02 18:07

Dzięki - poprawione.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-05-15 16:56 amatayamada New Issue
2017-09-02 18:07 admin Note Added: 0000983
2017-09-02 18:07 admin Status new => resolved
2017-09-02 18:07 admin Fixed in Version => 1.3 v77
2017-09-02 18:07 admin Resolution open => fixed
2017-09-02 18:07 admin Assigned To => admin


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker