MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001033Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2017-04-26 11:372017-04-26 11:37
Reporterkaszanix 
Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusnewResolutionopen 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v76 
Target VersionFixed in Version 
Summary0001033: Brakujące komendy pomocy
DescriptionZnalazłem więcej komend, które nie działają przy próbie przejrzenia pomocy:

pomoc bank
pomoc dzwignie
pomoc sprzedaj
pomoc opusc
pomoc schowaj
pomoc medytuj (pomoc medy działa)

Ponadto w spisie tematów pomocy (pomoc) niektóre tematy są oddzielone przecinkami, a niektóre nie i po słowie TEMATYCZNE jest dziwny znak zapytania.
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon brak_pomocy.png [^] (22,549 bytes) 2017-04-26 11:37

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-04-26 11:37 kaszanix New Issue
2017-04-26 11:37 kaszanix File Added: brak_pomocy.png


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker