MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001032Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2017-04-18 14:552017-04-18 14:55
Reporterkaszanix 
Assigned To 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
StatusnewResolutionopen 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSLinuxOS Version-
Product Version1.3 v76 
Target VersionFixed in Version 
Summary0001032: Komenda pomoc /prompt
DescriptionPróbując się dowiedzieć czegoś o składni prompta, wyskakuje mi odpowiedź jak w screenshocie w załączniku (Linux i Windows sprawdzone). Mam wrażenie, że czegoś tu brakuje.... :)
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon capture_001_18042017_155416.jpg [^] (38,552 bytes) 2017-04-18 14:55

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-04-18 14:55 kaszanix New Issue
2017-04-18 14:55 kaszanix File Added: capture_001_18042017_155416.jpg


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker