MantisBT - Otchlan 1.3 beta
View Issue Details
0000895Otchlan 1.3 betapublic2016-10-03 08:432016-10-03 08:43
shanner 
 
lowminorhave not tried
newopen 
Architektura 64 bityWindows 7-
1.3 v76 
 
0000895: Mag Lothar przenika przez zamknięta bramę miasta
Gdy mag prowadzi postać (idzie przed postacią) może przejść przez zamkniętą bramę miasta. Dla obeznanych z różnymi dziwnymi wyjściami to nie problem, ale jest to pewna niespójność.
Przygoda "Przeznaczenie" - udać się z Lotharem na skrzyżowanie poza miastem w godzinach zamknięcia bram.
No tags attached.
png przenikanie.PNG (21,156) 2016-10-03 08:43
http://www.otchlan.pl/otchlan/mantis/file_download.php?file_id=88&type=bug
png
Issue History
2016-10-03 08:43shannerNew Issue
2016-10-03 08:43shannerFile Added: przenikanie.PNG

There are no notes attached to this issue.