MantisBT - Otchlan 1.3 beta
View Issue Details
0000890Otchlan 1.3 betaZmianapublic2016-09-06 11:342016-09-06 11:34
3dh 
 
immediatemajoralways
newopen 
DOS
1.3 v75 
 
0000890: Polska czcionka
Nie ma polskich liter dopóki nie załaduje zapisu z odpowiednimi ustawieniami. W wersji 74 było ok.
No tags attached.
Issue History
2016-09-06 11:343dhNew Issue

There are no notes attached to this issue.