MantisBT - Otchlan 1.3 beta
View Issue Details
0001040Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2017-05-15 17:212017-09-02 17:08
amatayamada 
admin 
normalminorhave not tried
resolvedfixed 
1.3 v76 
1.3 v77 
0001040: braki w czerwonej pustyni
Chodząc po czerwonej pustyni znalazłem całkiem sporo brakujących lokacji, czyżby to była kraina w trakcie budowy?

<469/469hp 245/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (241,216,13)

<469/469hp 245/265mv 490gp 5217xp 22:00>w
Czerwona pustynia
Wyjścia: east west north south
Stoisz po kostki w czerwonym pyle, którego ta pustynia jest pełna. Nie
jest to piasek - pył jest bardzo drobny. Czerwone łachy ciągną się aż
po horyzont, nad którym wiszą nieruchomo dwa słońca.

<469/469hp 245/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (240,216,13)

<469/469hp 244/265mv 490gp 5217xp 22:00>e
Czerwona pustynia
Wyjścia: east west north south
Choć teren sprawia wrażenie pustynnego, nie jest tu specjalnie gorąco -
nawet pomimo dwóch słońc wiszących wysoko nad horyzontem. Drobny pył,
przez który brniesz połyskuje z rzadka diamentowymi punkcikami.

<469/469hp 244/265mv 490gp 5217xp 22:00>e
Czerwona pustynia
Wyjścia: east west north south
Wędrówka jest męcząca, twoje stopy zapadają się w pył ustępujący pod nimi.
Tworzy on nierówne wydmy porozrzucane dookola, mimo że, po twoich śladach
przelewa się jak woda. Podwójny cien, który który rzucają oba słonca i cisza
wisząca na pustynią powodują, że zaczynasz się czuć nieswojo.

<469/469hp 244/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (242,216,13)

<469/469hp 244/265mv 490gp 5217xp 22:00>e
Czerwona pustynia
Wyjścia: east west north south
Stoisz po kostki w czerwonym pyle, którego ta pustynia jest pełna. Nie
jest to piasek - pył jest bardzo drobny. Czerwone łachy ciągną się aż
po horyzont, nad którym wiszą nieruchomo dwa słońca.

<469/469hp 243/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (243,216,13)

<469/469hp 243/265mv 490gp 5217xp 22:00>e
Czerwona pustynia
Wyjścia: east west north south
Choć teren sprawia wrażenie pustynnego, nie jest tu specjalnie gorąco -
nawet pomimo dwóch słońc wiszących wysoko nad horyzontem. Drobny pył,
przez który brniesz połyskuje z rzadka diamentowymi punkcikami.

<469/469hp 243/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (244,216,13)

<469/469hp 243/265mv 490gp 5217xp 22:00>e
Czerwona pustynia
Wyjścia: east west north south
Choć teren sprawia wrażenie pustynnego, nie jest tu specjalnie gorąco -
nawet pomimo dwóch słońc wiszących wysoko nad horyzontem. Drobny pył,
przez który brniesz połyskuje z rzadka diamentowymi punkcikami.

<469/469hp 242/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (245,216,13)

<469/469hp 242/265mv 490gp 5217xp 22:00>e
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (246,200,20)

<469/469hp 242/265mv 490gp 5217xp 22:00>n
Blad: (OPD) nie ma lokacji: (245,199,20)
No tags attached.
Issue History
2017-05-15 17:21amatayamadaNew Issue
2017-09-01 22:48adminAssigned To => admin
2017-09-01 22:48adminStatusnew => acknowledged
2017-09-01 22:50adminStatusacknowledged => confirmed
2017-09-02 17:08adminNote Added: 0000981
2017-09-02 17:08adminStatusconfirmed => resolved
2017-09-02 17:08adminFixed in Version => 1.3 v77
2017-09-02 17:08adminResolutionopen => fixed

Notes
(0000981)
admin   
2017-09-02 17:08   
Dzięki - poprawione.