SYSTEM WARNING: 'date_default_timezone_get(): Invalid date.timezone value 'Europe/Europe', we selected the timezone 'UTC' for now.' in '/home/otchlan/domains/otchlan.pl/public_html/otchlan/mantis/core.php' line 274

0001038: Błąd w lokacji na bagnach - MantisBT
MantisBT - Otchlan 1.3 beta
View Issue Details
0001038Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2017-05-15 15:562017-09-02 17:07
amatayamada 
admin 
normalminorhave not tried
resolvedfixed 
Architektura 32/64 bityLinux-
1.3 v76 
1.3 v77 
0001038: Błąd w lokacji na bagnach
Przy zwiedzaniu bagien i spaniu na nich ( w lokacji 8n;4e od chatki wiedźmy) podczas snu pojawił się następujący komunikat:

(SPW) brak wyjść w lokacji w bagnams.are
Sprawdzana lokacja: (305,254,13)
No tags attached.
Issue History
2017-05-15 15:56amatayamadaNew Issue
2017-09-02 17:07adminNote Added: 0000983
2017-09-02 17:07adminStatusnew => resolved
2017-09-02 17:07adminFixed in Version => 1.3 v77
2017-09-02 17:07adminResolutionopen => fixed
2017-09-02 17:07adminAssigned To => admin

Notes
(0000983)
admin   
2017-09-02 17:07   
Dzięki - poprawione.