MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v77 (Not Yet Released) View Issues ]
=============================================
- 0001038: [Blad plikow danych] Błąd w lokacji na bagnach (admin) - resolved.
- 0001039: [Gramatyka/literowka] Pełzacz bagienny się nie odmienia (admin) - resolved.
- 0001040: [Blad plikow danych] braki w czerwonej pustyni (admin) - resolved.
- 0001042: [Blad silnika] Brak zapisów (admin) - resolved.

[4 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker